Διαγωνισμός για προμήθεια σάκων ιματισμού για κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών και μαθητών παραγωγικών σχολών