Διαγωνισμός για προμήθεια συσκευών απολύμανσης χώρων – 424 ΓΣΝΕ