Διαγωνισμός για προμήθεια τεσσάρων οδοντιατρικών μονάδων – 424 ΓΣΝΕ