Διαγωνισμός για προμήθεια τριών συσκευών οξυγονοθεραπείας – Γ.Ν. Ζακύνθου