Διαγωνισμός για προμήθεια τροφίμων (ειδών αρτοποιείου) – Γ.Ν. Ζακύνθου