Διαγωνισμός για σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο χρονικής διάρκειας 3 ετών για την προμήθεια καυσίμων κίνησης Π. Πλοίων – Πολεμικό Ναυτικό