Διαγωνισμός για Συντήρηση Μαγνητικού Τομογράφου Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών