Διαγωνισμός για «συντήρηση – τεχνική υποστήριξη σκάφους αρμάτων LEO2» – ΓΕΣ