Διαγωνισμός για «Συλλέκτες και Σάκους Συλλογής Παροχέτευσης»-424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι την 12 Μαρ 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).