Διαγωνισμός για συντήρηση χώρων πρασίνου – Δήμος Νεάπολης/Συκεών

Υποβολή προσφορών μέχρι 6/12/2018 και ώρα 14:30.