Διαγωνισμός για θαλάσσια μεταφορά στρατιωτικών υλικών και εφοδίων

Υποβολή προσφορών μέχρι 14/12/2018 και ώρα 11:00 π.μ.