Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου – 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης,