Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής αρτοποιείων

Ανακοίνωση διακήρυξης.