Διαγωνισμός για την προμήθεια «Ειδικών Προϊόντων Διατροφής»

Θα διενεργηθεί στις 25 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.