Διαγωνισμός για την προμήθεια γάζας απλής & χειρουργικής-Γ.Ν. Ζακύνθου

Αποστολή προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 και 12:30.