Διαγωνισμός για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών – ΓΕΣ

Υποβολή προσφορών μέχρι την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018.