Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων – ΓΕΝ

Υποβολή προσφορών μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και μέχρι τις 11:00.