Διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών

Υποβολή προσφορών μέχρι 28 Νοεμβρίου 2018.