Διαγωνισμός για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

Υποβολή προσφορών μέχρι 5 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.