Διαγωνισμός για την προμήθεια (16.800 τεμ.) σάκων ιματισμού