Διαγωνισμός για την Προμήθεια Δοκιμαστηρίου Κινητήρων Οχημάτων HUMMER και Διαγωνισμός για την Προμήθεια Δοκιμαστηρίου Κινητήρων Ισχύος 600 ΗΡ OSHKOSH για Κάλυψη Αναγκών του 303 ΠΕΒ