Διαγωνισμός για την προμήθεια μη επανδρωμένων ιπτάμενων μέσων επιτήρησης (εναερίων οχημάτων) τύπου V για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ