Διαγωνισμός για τσάντες αποβλήτων, σκούπες, απορρυπαντικά

Υποβολή προσφορών μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:30