Διαγωνισμός για υλικά υποστήριξης Κ. Μηχανών – Πολεμικό Ναυτικό

Υποβολή προσφορών μέχρι 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00.