Διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων – «Ασκληπιείο» Βούλας

Υποβολή προσφορών μέχρι 10-12-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.