Διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαρισμού χώρων της ΥΠΑ

Υποβολή προσφορών μέχρι 8/6/2018 και ώρα 17:00.