Διαγωνισμός για υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης-Γ.Ν. Ζακύνθου

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου του 2018 και ώρα 12:00.