Διαγωνισμός για υπηρεσίες παροχής γευμάτων

Υποβολή προσφορών μέχρι 14/9/2018 και ώρα 17:00.