Διαγωνισμός για υπηρεσίες προσωπικού τραπεζοκομίας – μαγείρων

Υποβολή προσφορών μέχρι 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.