Διαγωνισμός για υπηρεσίες σίτισης σε κέντρα υποδοχής-ταυτοποίησης

Κατάθεση προσφορών έως 29 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.