Διαγωνισμός για υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς

Υποβολή προσφορών έως 5 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.