Διαγωνισμός για υπηρεσίες-υλικά για συντήρηση ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ

Υποβολή προσφορών μέχρι 13/9/2018 και ώρα 17:00.