Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών παράδοσης γευμάτων, (Υπηρεσίες Τραπεζοκόμων) – Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»