Διαγωνισμός προμήθειας αντιδραστηρίων ουρολογίας-Γ.Ν. Ζακύνθου

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00.