Διαγωνισμός προμήθειας δύο ενδοσκοπίων-Ασκληπιείο Βούλας

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 11-5-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.