Διαγωνισμός προμήθειας ειδών ιματισμού-Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών

Υποβολή προσφορών μέχρι 18 Ιουνίου 2018.