Διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού για Νευρολογική Κλινική-ΠΓΝ Λάρισας

Υποβολή προσφορών μέχρι 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.