Διαγωνισμός «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (ιατρικά βοηθήματα)» – 424 ΓΣΝΕ