Διαγωνισμός Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας, για την ανάδειξη μειοδότη – αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του στρατοπέδου «Αρτρου Πετρόπουλου» (404 ΓΣΝ)