Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού – ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 26 Ιανoυαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.