Διακήρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο ΚΥΤ Λέρου

Υποβολή προσφορών μέχρι 6 Ιουλίου 2018