Διαρροή καταναλωτών του Ν. Έβρου σε γειτονικές χώρες

ολέθριες οι συνέπειες τόσο για τα πρατήρια καυσίμων όσο και για την τοπική αγορά

Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ιδιαίτερα οι βενζινοπώλες, διαμαρτύρονται ότι τον τελευταίο καιρό έχει διογκωθεί το ρεύμα καταναλωτών που μεταβαίνουν σε γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, Τουρκία) με σκοπό την προμήθεια καυσίμων και την επιστροφή τους στην Ελλάδα όπου και τα καταναλώνουν. Η δε εισαγωγή τους είναι σχεδόν ανεξέλεγκτη.

 

Η συνέχιση αυτής της κατάστασης , όπως τονίζουν, έχει ολέθριες συνέπειες τόσο για τα πρατήρια καυσίμων όσο και για την τοπική αγορά, δεδομένου ότι μαζί με την αγορά καυσίμων, οι καταναλωτές επεκτείνουν τις αγορές τους και σε πληθώρα ειδών γενικού εμπορίου!

 

Η οικονομική αιμορραγία της εθνικής οικονομίας,  των πρατηρίων και των άλλων καταστημάτων είναι τεράστια και η λήψη μέτρων περιορισμού της είναι αναγκαία.

 

 

Προφανής είναι η ανάγκη για το άνοιγμα διαλόγου με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να βρεθούν τα μέτρα που είναι εφικτά για την προστασία της αγοράς και ιδιαίτερα της αγοράς καυσίμων.

 

 

Β