Διεθνή Εμπορική Έκθεση «INTERNATIONAL COMMODITY FAIR» , Μόσχα, 18-20/6/2019