tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Διευκρινίσεις για παραγραφή οφειλών από μη καταβληθείσες εισφορές Μη Μισθωτών όταν εκκρεμεί αίτημα συνταξιοδότησης

Με την εγκύκλιο 43/2022 του ΚΕΑΟ και το αρ. 75110/Σ22991/14-2-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4997/2022, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 4387/2016 περί παραγραφής των αξιώσεων του Φορέα από μη καταβληθείσες εισφορές και δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Με το νέο Γενικό Έγγραφο 356036/19-07-2023 του e-ΕΦΚΑ:

Δεδομένου ότι, οι προαναφερθείσες διατάξεις έχουν αναδρομική ισχύ από 12/05/2016, καταλαμβάνουν και ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτημα για χορήγηση σύνταξης, το οποίο εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας (σχετ. το αριθμ. Γ51/1/05-03-2019 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων).

Το δικαίωμα παραγραφής, στις περιπτώσεις υποψήφιων συνταξιούχων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος και τούτο διότι κατά την ημερομηνία αυτή διενεργείται η ασφαλιστική και οικονομική τακτοποίηση του ασφαλισμένου.

Συνεπώς, σε περιπτώσεις υποψηφίων συνταξιούχων οι οποίοι εν συνεχεία υποβάλλουν αίτημα για παραγραφή οφειλόμενων εισφορών, το δικαίωμα παραγραφής θα πρέπει να εξετάζεται κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος συνταξιοδότησης, προκειμένου ο υποψήφιος να δικαιωθεί καταβολής των αναδρομικών συντάξεων.

Σε περίπτωση, που ο υποψήφιος συνταξιούχος επιθυμεί τη διενέργεια παραγραφής με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος, θα επέρχεται απώλεια των αναδρομικά δικαιούμενων συντάξεων και ως ημερομηνία υποβολής του αιτήματος συνταξιοδότησης, θα θεωρείται, ως πλάσματι υποβληθείσα, η ημερομηνία της αιτήσεως για παραγραφή οφειλών.

Παράδειγμα

Έστω ασφαλισμένος με οφειλόμενες εισφορές από 10/2004 έως 12/2012, υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στις 28.11.2019, το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα, ενώ υποβάλλει αίτηση για παραγραφή οφειλόμενων εισφορών στις 15.03.2023.

Προκειμένου ο συγκεκριμένος υποψήφιος συνταξιούχος να λάβει τις αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις από 01.12.2019, έχει τη δυνατότητα να παραγράψει οφειλές με βάση την ημερομηνία αιτήσεως, δηλαδή από 10/2004 έως 12/2008 (με αντίστοιχη διαγραφή του χρονικού αυτού διαστήματος ασφάλισης), εφόσον δεν υπάρχουν διακοπτικά /ανασταλτικά γεγονότα.

Εάν ο υποψήφιος συνταξιούχος επιθυμεί την παραγραφή των οφειλών του βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για παραγραφή (15.03.2023), τότε δύναται, υπό προϋποθέσεις, να παραγράψει το σύνολο των οφειλών του από 10/2004 έως 12/2012, πλην όμως θα έχει απώλεια των αναδρομικών του συντάξεων και ως ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης θα λογιστεί η 15.03.2023, δηλαδή η αίτηση για παραγραφή.

Για την αποφυγή λαθών κατά την διαδικασία παραγραφής:

  • Θα πρέπει επί του σώματος της αίτησης για παραγραφή, ο ασφαλισμένος να δηλώνει εάν έχει υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης που βρίσκεται σε εκκρεμότητα (δεν έχει ολοκληρωθεί με εγκριτική ή απορριπτική απόφαση ή έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί ένστασή του, κατά της όποιας απόφασης).
  • Εφόσον, ο ασφαλισμένος επιθυμεί τη διενέργεια της παραγραφής, όχι με την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για συνταξιοδότηση, αλλά βάσει της μεταγενέστερης αίτησης για παραγραφή, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι ενημερώθηκε για την απώλεια των αναδρομικών του συντάξεων και ότι ως ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης θα λογιστεί η ημερομηνία της αίτησης για παραγραφή. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να επισυνάπτεται στα σχετικά έγγραφα που εκδίδονται από το αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων (Έκθεση Ελέγχου & Εξέταση αίτησης/ένστασης παραγραφής οφειλών Μη Μισθωτού) και να τίθεται υπόψη του Τμήματος Συντάξεων, που θα ολοκληρώσει τη συνταξιοδοτική διαδικασία βάσει αυτής.
  • Επί των εντύπων της Έκθεσης Ελέγχου & της Εξέταση αίτησης/ένστασης παραγραφής οφειλών Μη Μισθωτού παραγραφής που εκδίδονται, προστίθεται πεδίο (συνημμένα υποδείγματα), στο οποίο θα αναγράφεται: «Ημερομηνία που λήφθηκε υπόψη για τη διενέργεια της παραγραφής, λόγω αίτησης συνταξιοδότησης», τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται από το αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων, σε κάθε περίπτωση διενέργειας παραγραφής σε υποψήφιο συνταξιούχο.

Τέλος, σε περιπτώσεις που το αίτημα περί παραγραφής υποβάλλεται σε Τμήμα Συντάξεων, θα πρέπει, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, να διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων και σε περίπτωση που ο χρόνος ασφάλισης για χορήγηση σύνταξης είναι οριακός, να γίνεται ενημέρωση πόσος χρόνος (έτη & μήνες) δύναται να παραγραφεί, προκειμένου το συνταξιοδοτικό δικαίωμα να είναι εγκριτικό.

 

 

Πηγή: Taxheaven

 

 

Β