Δικαιώθηκαν οι προσπάθειες του Ε.Ε.Α. για την παροχή δωρεάς από τα Επιμελητήρια προς φορείς του Δημοσίου

Μετά από παρέμβαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών προς το Υπουργείο Οικονομικών, δίνεται πλέον η δυνατότητα στα Επιμελητήρια όλης της χώρας για παροχή δωρεάς προς φορείς του δημόσιου τομέα, αυξημένη κατά 50%.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται σε σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε πριν από λίγο: «Δίνεται η δυνατότητα στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα και μόνο σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, να λαμβάνουν την επιχορήγηση του 5% όπως αυτή προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο, αυξημένη κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, με σκοπό, αποκλειστικά, την παροχή κάθε μορφής δωρεάς προς φορείς του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 3 Α του ν. 4182/2013»

 

Παράλληλα, στην ίδια τροπολογία, προβλέπεται η  αναγνώριση της προϋπηρεσίας του προσωπικού που μεταφέρθηκε από τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες στα Επιμελητήρια.