Δήμος Νέας Ιωνίας: Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορονοϊό – Η διαδικασία

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Ιωνίας έχει ενεργοποιηθεί ηλεκτρονική υπηρεσία για την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19.

Οι πληγέντες επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία υποβάλλοντας αίτημα (η είσοδος γίνεται με κωδικούς taxisnet) και θα απαλλαγούν από δημοτικά τέλη για όσο διάστημα οι επιχειρήσεις τους παρέμεναν κλειστές, σύμφωνα με τις εκδοθείσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η υπηρεσία βρίσκεται στο site του Δήμου www.neaionia.gr

-e-services

-Υπηρεσίες Τμήματος Δημοτικών Προσόδων

-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ