Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος για τις Α.Ε.

Δείτε παρακάτω το νέο νόμο για τις Ανώνυμες Εταιρίες, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Δείτε παρακάτω το νέο νόμο για τις Ανώνυμες Εταιρίες, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.
 
 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr