Διοργάνωση Θεματικού Εργαστηρίου από το ΕΕΑ

Καλές πρακτικές δημιουργίας δικτύων και καινοτόμας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στην πράσινη οικονομία

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πράσινη Καινοτόμος Απασχόληση» σας προσκαλεί σε θεματικό εργαστήριο (workshop) με θέμα "Ανάπτυξη Προγράμματος Δικτύωσης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις: Καλές πρακτικές δημιουργίας δικτύων και καινοτόμας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στην πράσινη οικονομία", την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 16:00 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, (Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 52).