Δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

Ημερίδα που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του "Hellenic Innovation Forum 2017"

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας μέσω των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του "Hellenic Innovation Forum 2017" το οποίο πραγματοποιείται σε ξενοδοχείο της Αθήνας.

Η κα Γεωργία Τζένου, εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης παρουσίασε τις τέσσερις υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν :

  • Πρόσβαση σε νέες αγορές μέσω του προγράμματος Εnterprise Europe Νetwork, που είναι ένα άτυπο δίκτυο εμπορικών ακόλουθων, επιχειρηματικών συνδέσμων,  επιμελητηρίων, κλπ.
  • Πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος "Ορίζοντας 2020".
  • Πληροφόρηση για ευρωπαϊκές πολιτικές με συμμετοχή σε διαβουλεύσεις που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Διαχείριση καινοτομίας, που αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας σε εταιρίες που έχουν νέες ιδέες αλλά δεν μπορούν να τις διαχειριστούν και να τις αναπτύξουν. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας το ΕΚΤ αποτυπώνει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, προχωρά σε αξιολόγηση και παρουσιάζει τις πρακτικές άλλων επιχειρήσεων του κλάδου στην ΕΕ.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Ευθύμιο Ρέκκα και Ευαγγελία Σολωμού, οι δράσεις του προγράμματος COSME που αποτελεί τον χρηματοδοτικό βραχίονα της ΕΕ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε διεθνείς αγορές, στη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για ΜΜΕ, στην προώθηση της κουλτούρας επιχειρηματικότητας και κυρίως στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην χρηματοδότηση, δράση που απορροφά το 60% του συνολικού προϋπολογισμού.

Όπως τονίστηκε στην εκδήλωση η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί το υπ αριθμόν ένα πρόβλημα για τις ελληνικές ΜΜΕ την τελευταία πενταετία. Οι τράπεζες Εθνική και Eurobank έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας με το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την παροχή δανείων έως 150.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Ο κ. Γιάννης Πλεμμένος και η κα Αφροδίτη Θεοδωρικάκου, στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης παρουσίασαν έρευνα αναφορικά με τις επιχειρηματικές ανάγκες των ελληνικών νεοφυών (startup) επιχειρήσεων ( ορίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπό σύσταση και ηλικίας έως 5 ετών με αναπτυξιακή δυναμική). Η έρευνα έγινε το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου σε 128 επιχειρήσεις.

Από την έρευνα προέκυψε μεταξύ άλλων ότι:

  • Το 62,3% επεξεργάζεται την επιχειρηματική ιδέα για περισσότερο από ένα χρόνο και το 25% δηλώνει έτοιμο να βρει πελάτες.
  • Οι περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις ασχολούνται με τους κλάδους τεχνολογίας, τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και πολύ λιγότερο στη μεταποίηση και την αγροδιατροφή. Η πλειονότητα των υπό σύσταση επιχειρήσεων στρέφονται στη νομική μορφή της ΙΚΕ.
  • Η γεωγραφική στόχευση είναι κατά 50-70% σε χώρες εκτός Ελλάδας.
  • Το 70-90% (υφιστάμενες και υπό σύσταση αντίστοιχα) χρηματοδοτήθηκαν από ίδια κεφάλαια, οικογένεια και φίλους.
  • Εκτός από την εύρεση κεφαλαίων οι startup επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη για μάρκετινγκ, προσωπικό και τεχνολογικές λύσεις.
  • Ο προϋπολογισμός των επιχειρηματικών τους σχεδίων κυμαίνεται μεταξύ 100 και 200.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ