Ε.Ε.Α.: Επικαιροποιημένοι κλαδικοί Οδηγοί με μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη των μελών του για συνεχή, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, κατάρτισε, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, Eπικαιροποιημένους Κλαδικούς Οδηγούς με μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας.
Στηρίζουμε κάθε μέλος μας, στηρίζουμε κάθε επιχείρηση.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ 9 ΚΛΑΔΟΥΣ: